การค้าและการพัฒนาอุตสาหกรรมสมาคมของตงกวนมาเยี่ยมชม

การค้าและการพัฒนาอุตสาหกรรมสมาคมของตงกวนมาเยี่ยมชม บริษัท ของเราทำให้การแลกเปลี่ยนในเชิงลึกของการพัฒนาของ บริษัท และการวางแผนในขณะเดียวกันการค้าและการพัฒนาอุตสาหกรรมสมาคมพูดมากของทัศนคติการทำงานและประสิทธิภาพของเราในอนาคตพวกเขา จะสนับสนุนการทำงานของ บริษัท ของเราและส่งเสริมการพัฒนาในระยะยาวของ บริษัท