การสื่อสารและการเรียนรู้ระหว่างองค์กร

เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ บริษัท ฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรในกิจกรรมนี้เราได้เรียนรู้มากขึ้นจากกรณีที่ใช้งานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมบนมือข้างหนึ่งเราได้เรียนรู้วิธีการเป็นมืออาชีพในการแก้ปัญหากระบวนการทางธุรกิจในการปรับปรุงความสามารถในการ แก้ปัญหาในทางกลับกันก็ยังเป็นวิธีที่ดีในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรในการปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่าง departments.let ครอบครัว nicejune กลายเป็นความสามัคคีมากขึ้นเพื่อให้การปรับปรุงการทำงานร่วมกันขององค์กร, จิตวิญญาณของทีมของ บริษัท ให้ เราทำงานด้วยความกระตือรือร้นที่สูงขึ้นในอนาคต