ลูกค้าเยี่ยมชม

ลูกค้าเข้าเยี่ยมชม บริษัท ของเราและเข้าเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมการทำงานของ บริษัท ในเวลาเดียวกันลูกค้าได้รับการยอมรับความสามารถในการทำงานของเราและตัดสินใจที่จะร่วมมือกับเราเราถึงความตั้งใจความร่วมมือและลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ

ในอนาคต NICE JUNE จะพยายามอย่างเต็มที่และพยายามอย่างหนักเพื่อให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้า